Byggprojekt

Nya vattenledningar på Eneströmsgatan/Tingvallagatan

Kartbild över var nya vattenledningen på Eneströmsgatan och Tingvallagatan kommer dras.

Under januari till mars kommer vi byta ut vatten- och dagvattenledningarna på Eneströmsgatan och Tingvallagatan 1A-1C. Det gör vi inför byggnationen av Karlstadsstråket så att vi inte ska behöva gräva i gatan när den nya snabbusslinjen står klar. Här kan du läsa mer om byggnationen Karlstadstråket- ett snabbusstråk.

Arbetet med att byta ledningar kommer påbörjas 10 januari med att vi gräver en provgrop i korsningen Tingvallagatan/Eneströmsgatan. Efter det börjar vi arbetet i korsningen Kungsgatan /Eneströmsgatan.

29 januari påbörjas arbetet i korsningen Eneströmsgatan/Tingvallagatan. Det kommer att gå att ta sig fram i korsningen men det kommer att vara trångt att passera. Arbetet kommer att göras i halva korsningen åt gången och vi räknar med att allt ska vara klart i början av nästa vecka.

Framkomligheten kommer att vara begränsad under tiden eftersom en del av vägbanan till viss del kommer vara avstängd. Hela omläggningsarbetet beräknas vara klart i mitten på mars.

Karta

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den