Mindre renoveringar, ombyggnationer och vägarbeten

Hagalund VA-arbete

Vi bygger nya vatten-, dag- och avloppsledningar i Krokusgatan på Hagalund. Arbetet pågår från slutet av november 2018 och ska vara klart i slutet av mars 2019.

VA-ledningarna i Krokusgatan, från Piongatan i norr ner till Konvaljegatan i söder är gamla och i stort behov av renovering. Därför byter kommunen nu ut vatten, dag- och avloppsledningarna där. I samband med detta får de intilliggande fastigheterna nya servisledningar för vatten, dagvatten och avlopp med tillhörande spolbrunn.

Gamla ledningar byts ut

De befintliga ledningarna är över 60 år gamla och är i dåligt skick. Vi lägger nya ledningar för att få en förbättrad drift och en hållbar dagvattenhantering då befintliga ledningar inte är dimensionerande för dagens och framtidens regn.

Tidplan

VA-arbetet pågår från slutet av november 2018 till slutet av mars 2019.

Kontakt

Karlstads kommun utför arbetet i egen regi. Har du frågor, kontakta Johan Härdne eller Peter Engström.

Johan Härdne, produktionsplanerare telefon 054-540 70 76
Projektledare: Peter Engström telefon 054-540 66 71

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den