Mindre renoveringar, ombyggnationer och vägarbeten

Kanikenäsbanken - gatan återställs

Kanikenäset återställning
Bilden visar gatan som ska återställas.

Gatan längs Kanikenäsbanken ska återställas. Arbetet med första delen är nu klart och resterande del av gatan ska färdigställas under hösten 2019.

Gatan har använts för byggtrafik de senaste åren och har blivit lite sliten. Nu ska den därför återställas och bli fin igen. Nya kantstenar ska sättas, asfalt ska läggas och grönytorna ska återskapas.

P-platser och sänkt hastighet

När gatan är återställd kommer det att finnas 11 parkeringsplatser längsmed gatan, med avgift 9-18 på vardagar i grön zon. För att göra plats för parkering kommer vi att smalna av gatan och möte kommer endast att kunna ske vid de platser som är anpassade för möte. Mötesplatserna kommer att innebära att det inte blir en gata där parkerade bilar skymmer hela grönytan, utan det blir luftigare. Avsmalningen kommer också att bidra till att hastigheten sänks naturligt.

Kajstenar återanvänds

För att undvika att bilar parkerar på grönytan kommer återvunna kajstenar att sättas ut mellan gatan och grönområdet på strategiska platser. Kajstenarna är de som tidigare revs vid varvet.

Längs huset blir det en plattbelagd gångyta och granitpollare som avgränsar gångytan från trafiken. Fastighetsägaren kommer att lägga markvärme i gångytan och ny belysning kommer att sättas upp.

Ritning 1 återställning av Kanikenäsbanken

Ritning 2 återställning av Kanikenäsbanken

Första delen av arbetet är nu klart och gatan ska färdigställas helt under hösten 2019.

Frågor

Har du frågor om projektet? Hör av dig till Kontaktcenter på 054-540 00 00 och fråga efter Carola Kvick.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den