Mindre renoveringar, ombyggnationer och vägarbeten

Kvarnberget gång- och cykelväg

Kartbild på Kvarnberget och planerade arbeten.
Bilden visar var gång- och cykelbanan ska byggas

En gång- och cykelbana ska byggas mellan befintlig gång- och cykelväg i parken och övergångsstället som korsar Hööksgatan. Åtgärden syftar till att skapa en säker och trygg skolväg och höja standarden för de som går och cyklar.

Bakgrund till ombyggnationen

Kvarnbergsskolan har varit med i projektet Min skolväg och synpunkter på skolvägen har samlats in. Att korsa Hööksgatan har lyfts som ett problem. Möjligheterna att göra åtgärderna är dock begränsade bland annat på grund av busstrafik och risk för vibrationer. Därför väljer vi att styra gående och cyklister till det signalreglerade övergångsstället som finns.

Stråket används redan idag och med ombyggnationen höjs standarden och den blir också snöröjd/halkbekämpad.

I den trygghetsundersökning som gjordes noterades önskemål på belysning vilket kommer att tillgodoses i samband med ombyggnationen.

Vad ska göras?

En gång- och cykelbana ska byggas mellan befintlig gång- och cykelväg i parken och övergångsstället som korsar Hööksgatan.Övergångsstället görs om så att det även blir plats för en cykelpassage. Platsen fortsätter vara signalreglerad.

Lekparken rustas också med bland annat nya sittmöbler och gunga. Gång- och cykelbanan och lekparken blir belysta.

Tidplan

Arbetet planeras att pågå v. 17 till och med 21. Arbetet planeras att starta vid lekparken och avslutas vid Hööksgatan. Stråket är avstängt under byggtiden och gående hänvisas till Mariebergsvägen.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den