Mindre renoveringar, ombyggnationer och vägarbeten

Älvgatan - Översvämningsskydd vid centralsjukhuset

Skiss över hur den upphöjda gång- och cykelvägen kommer se ut.
Skiss över hur den upphöjda gång- och cykelvägen kommer se ut.

Karlstads kommun och Landstinget i Värmland planerar att bygga en upphöjd gång- och cykelväg längs med Älvgatan för att skydda sjukhuset mot översvämningar när det är höga flöden i Klarälven.

Centralsjukhuset i Karlstad fyller en viktig samhällsfunktion som måste fungera även vid en stor översvämning. Genom att bygga en upphöjd gång- och cykelväg från korsningen Älvgatan/Rosenborgsgatan till grönområdet norr om villabostäderna längs Rosenborgsallén kommer sjukhuset att kunna klara av flöden tre meter över den normala vattennivån i Klarälven.

Tidplan

  • Höst 2016 - arbetena påbörjas, VA-arbeten
  • Vinter - sommar 2017 – VA-arbeten, vägarbeten
  • Sommar/höst 2017 – Spontning efter älvstranden
  • Vår-sommar 2018 – dagvattenmagasin, asfaltering mm
  • Sommar/höst 2018 – projektet klart

. Under byggtiden kommer det att uppstå en del störningar när det gäller framkomligheten främst på Älvgatan och det kommer att behöva göras några tillfälliga trafikomläggningar vid några faser i arbetet.

Informationsbrev till närboende

Tillståndsansökan för översvämningsskyddet

MKB - Bilaga D

Teknisk beskrivning - Bilaga C

Information in English

karta översvämningskydd CSK.pdf

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den