Mindre renoveringar, ombyggnationer och vägarbeten

Skåre - gång- och cykelväg vid Gravaleden

GC Gravaleden
Bilden visar var den sammanlänkande GC-vägen kommer att gå.

En gång- och cykelväg ska byggas längs Gravaleden. Vägen ska länka ihop dagens befintliga cykelvägar och göra det enklare och säkrare att cykla mellan Skåre och Karlstad. Arbetet beräknas ta ungefär två månader.

För att skapa en sammanhållen och framkomlig väg för cyklister mellan Skåre och Karlstad, behöver vi länka ihop två befintliga cykelvägar. Gång- och cykelvägen (GC-vägen) som ska byggas nu är en saknad länk enligt kommunens cykelplan.

Med dagens lösning väljer många cyklister att åka på fastighetsmark inom bostadsområdet Soldattorpet, vilket både är en omväg och ingen säker trafiklösning då cyklister ibland åker fort inne bland husen.

Går längs Gravaleden

På bilden ovan kan ni se var vi kommer att bygga GC-vägen längs Gravaleden, mellan Granitvägen och den befintliga GC-vägen norr om Soldattorpet. Vi kommer även att justera infarten mot Soldattorpet lite i samband med arbetet. Den lösningen har tagits fram i dialog med bostadsrättföreningen. Vi har valt att lägga passagen över Gravaleden söder om korsningen, på grund av att det är mindre trafik där eftersom de allra flesta svänger upp på Granitvägen.

Ritning över arbetet.

Väntade störningar

Under byggtiden kommer boende och förbipasserande i området att påverkas stundtals, till exempel när arbetet pågår precis vid korsningen. Byggtrafik kommer även att förekomma.

Parkeringsmöjligheter upphör

När GC-vägen är klar kommer det inte längre vara möjligt att parkera längs Gravaleden, från Granitvägen och norrut. Från och med att arbetet startar kommer det att bli parkeringsförbud längs den sträckan, eftersom det är där som GC-vägen ska gå och vägen smalnas av för att ge plats för den. Den nya vägbredden är dimensionerad som en bussgata där två stora fordon kan mötas.

Träd

För att göra plats för den nya GC-vägen behöver vi fälla några träd i dungen i korsningen Gravaleden/Granitvägen. Det är träden närmast vägen som försvinner, där det istället blir GC-väg och ett dike.

Kontakt

För att komma i kontakt med ansvariga för projektet, hör av dig Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00 och fråga efter Carola Kvick eller Kent Albinsson.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den