Mindre renoveringar, ombyggnationer och vägarbeten

Säkrare trafikmiljö vid Stodeneskolan

Trafik Stodeneskolan
I texten nedan kan du trycka på en länk för att få bilden i ett större format

För att skapa en tryggare trafikmiljö kring Stodeneskolan kommer vi göra flera ombyggnationen och åtgärder med start vecka 13. 

Vi har fått flera synpunkter på hämt- och lämningssituationen vid Stodeneskolan, skolvägen och framkomligheten för bussen. Efter en dialog med skolan och Karlstadsbuss har vi kommit fram till ett antal åtgärder för att skapa säkra vägar till skolan, för både gående, cyklister och de elever som lämnas med bil och buss. Vår förhoppning är att möjligheterna att gå och cykla i Stodene kommer att öka och att framkomligheten för bussen förbättras.

Vad ska göras?

Vi kommer göra en ny sträckning för bussgata samt gång- och cykelbanor runt om skolan. Grönytan söder om Ingefärsvägen kommer hägnas in och användas för etablering med bland annat upplag för material och manskapsbord. Hållplatsen Fruktvägen på Centrumvägen kommer att tillgänglighetsanpassas och förbättras. Vi skapar även en yta för hämtning och lämning.

På bilden ovan kan du se vilka åtgärder som planeras.

Här kan du se bilden i ett större format

Tidplan

Arbetet kommer preliminärt starta v. 13 och pågå fram till 1 september. Planen är att börja på norra sidan, sedan göra bussgatan och gång- och cykelbanan och till sist arbeta på den södra sidan. Hållplatsen Fruktvägen görs troligen sist.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den