Bygga och bo

Fastighetsfrågor, lantmäteri

Om du vill stycka av din fastighet (tomt), ta reda på vem som äger en fastighet eller var fastighetsgränsen går ska du kontakta lantmäterimyndigheten i Karlstads kommun. 

Vill du stycka av utanför detaljplanelagt område krävs att du först har ett lagakraftvunnet förhandsbesked eller bygglov innan du kan ansöka om lantmäteriförrättning.

Observera! Handläggningstiden för avstyckningar, fastighetsregleringar och övriga lantmäteriåtgärder är långa. För de flesta åtgärder gäller minst åtta månader. 

Den kommunala lantmäterimyndigheten

Lantmäterimyndighetens uppgift är bland annat att bilda och förändra fastigheter, att hjälpa fastighetsägare till samverkan och att säkerställa att mark får användas för olika behov.

En annan uppgift är att bestämma var gränser går. Allt detta sker vid en så kallad lantmäteriförrättning. Lantmäterimyndigheten i Karlstad genomför alla typer av förrättningar inom Karlstads kommun, det kan till exempel handla om att utöka en tomt.

Karlstad är en av 39 kommuner som har en egen kommunal lantmäterimyndighet. 

Vårt ansvar gäller Karlstads kommun

Om din fastighet ligger utanför Karlstads kommun ska du vända dig till det statliga Lantmäteriet. Telefon 0771-63 63 63.

Lagfart och registrering av servitut

Om du ska söka lagfart eller registrera avtalsrättigheter som till exempel servitut ska du vända dig till Lantmäteriet fastighetsinskrivning, 761 80 Norrtälje. Telefonnummer 0771-63 63 63, tonval 2.

Information ur register

Information ur fastighets-, adress- och
byggnadsregister får du hos Kontaktcenter.

Telefon: 054-540 00 00
Välj tonval 4 i växeln. 

Telefontid:
Måndag - torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-16.00

Kontakta lantmäterimyndigheten om du har frågor

Telefon
Via Kontaktcenter 054 - 540 00 00

E-post klm@karlstad.se

Postadress
Lantmäterimyndigheten i Karlstad
651 84 Karlstad

Besöksadress
Gustaf Lovéns gata 30

Vi har öppet måndag till fredag
09.00 - 11.30
13.00 - 14.30

Övriga tider enligt överenskommelse. Boka gärna ditt besök i förväg.

Uppdaterad den