Karlstads kommuns samhällsplanering

Samhällsutveckling och planering

Flygvy över Karlstad
Flygvy över Karlstad

Här hittar du information om kommunens översiktsplanering och om olika detaljplaner med mera.

Egen webbplats visar hur Karlstad växer

Det byggs som aldrig förr runt om i kommunen och ännu fler projekt planeras det för. Vi vill att du lätt ska kunna följa vad som planeras i hela kommunen på webbplatsen karlstad.se/karlstadvaxer.

Uppdaterad den