Aktuellt

Planerad moské i Karlstad

Skiss moské på Rud
Arkitektskiss.

Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna detaljplanen detaljplanen för en samlingslokal och moské på Rud i Karlstad. När beslutet vunnit laga kraft kan Islamiska kulturföreningen ansöka om bygglov. 

Islamiska kulturföreningen har de senaste tio åren letat efter en lokal eller en tomt för att bygga en moské och samlingslokal. Stadsbyggnadsnämnden har pekat ut gräsytan mellan Nobelgymnasiet och Ruds kyrkogård, där det tidigare låg en rondell, som en möjlig placering.

Det finns ett förslag att bygga en moské i värmländsk byggtradition efter en idéskiss som föreningen tagit fram med hjälp av arkitekt Björn Sahlqvist. Detaljplanen var ute på två granskningar eftersom den bedömdes vara av betydande intresse för allmänheten. Sista dagen att lämna synpunkter var den 16 december 2016. Den 19 juni avgjordes frågan i kommunfullmäktige som beslutade att anta detaljplanen. 

Den 21 augusti 2017 lämnade Sverigedemokraterna in namnunderskrifter för en folkomröstning om en moské i Karlstad. Vårt kommunledningskontor har gått igenom alla 9 462 inkomna namnunderskrifter. Godkända underskrifter innehåller namn, personnummer och underskrift från personer som är minst 18 år och röstberättigade i Karlstad. Sammanlagt har vi fått in 7 948 underskrifter som uppfyller dessa kriterier. Det behöver vara minst 7 339 för att kunna yrka på en folkomröstning. 

På kommunstyrelsens möte i oktober rådde kommunstyrelsen kommunfullmäktige att säga nej till folkomröstning. Kommunfullmäktige beslutade den 23 november att säga nej till folkomröstning.

Vi har religionsfrihet och alla kyrkliga lokaler är tillåtna

På Karlstads kommun får vi en del frågor om vi tycker att det är lämpligt att en moské byggs i Karlstad. I Sverige har vi religionsfrihet och Karlstad är en stad för alla, där det ska vara möjligt att utöva vilken religion man vill, fritt uttrycka sina åsikter och samtidigt känna sig välkommen och inkluderad. Det är viktigt för Karlstad att vi har mångfald.

Det har funnits en moské i Karlstad i över 20 år, men i andra samlingslokaler, så egentligen är det inget nytt fenomen. Det nya är förslaget om en nybyggnation i stadsdelen Rud. Islamiska kulturföreningen har länge arbetat för att få till en annan och bättre lokal. Karlstads kommun hjälper inte föreningen med lokal men tar fram förslag på lämplig mark att bygga på. Så gör vi med alla föreningar som vill bygga en ny lokal.

Islamiska kulturföreningen bekostar moskén

Som kommun bekostar vi inte enskilda föreningars lokaler. Det är den Islamiska kulturföreningen som bekostar moskén. Enligt Islamiska kulturföreningen har de sparat pengar till en samlingslokal under många år och fått bidrag från andra församlingar och privatpersoner i Sverige. De uppskattar byggkostnaden till 13-20 miljoner kronor.

Inte minaret med böneutrop

Moskén ska enligt förslaget byggas i värmländsk byggnadstradition - en träbyggnad i falurött med en kupol av skiffer. Tanken är att det ska vara en samlingslokal som är öppen för alla, där bönelokalen är en del. Islamiska kulturföreningen har inte föreslagit en moské med minaret och böneutrop.

Vad händer nu?

Planerna på en moské har väckt mycket reaktioner och 450 synpunkter kom in när detaljplanen var ute på granskning. Nu kan de som är klagoberättigade enligt lagstiftningen överklaga kommunfullmäktiges beslut. Beslutet ska överklagas inom tre veckor från det att protokollet justerats. Först när planen vinner laga kraft kan Islamiska kulturföreningen ansöka om bygglov. Om ett beslut om bygglov tas och vinner laga kraft kan föreningen sätta igång med byggnationen.

Frågor och svar om moskén

Läs mer om detaljplaneprocessen

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den