Planprogram

Planprogram för Bråtebäcken

Kartbild

Det råder stor brist på planlagd mark för industriverksamhet i Karlstad. Bråtebäcken har sedan tidigare pekats ut i den översiktliga planeringen och i en industrimarksutredning som ett lämpligt område. Planprogrammet anger riktlinjerna.

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett planprogram för industriområde Bråtebäcken och syftet är att beskriva förutsättningarna, ange riktlinjer samt att fungera som underlag för kommande arbete med detaljplan.

Bråtebäcken ligger 10 km öster om centrum vid E18 och kommer att erbjuda olika tomtstorlekar för blandad industriverksamhet.

Tidplan

  • Planprogrammet var på samråd till 31 augusti 2011. 
  • Planprogrammet godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 23 november 2011.

Fortsättning

Detaljplanearbetet pågår.

Uppdaterad den