Planprogram

Planprogram för Brödet

Flygbild med området utmärkt

Syftet med planprogrammet är att pröva möjligheten att bygga nya bostäder i ett område i Alster. Planprogrammet godkändes av stadsbyggnadsnämnden 23 maj 2012.

Planprogrammet innehåller ett förslag till utveckling av en del av fastigheten Brödet 1 med flera och Alsters verksamhetsområde vid Stampvägen i Karlstad. Förslaget innebär att området kompletteras med nya bostäder.

Tidplan

  • Planuppdrag ändring av detaljplanen - 26 januari 2011 
  • Samrådet ägde rum under tiden 7 februari – 7 mars 2012.
  • Godkännande av stadsbyggnadsnämnden - 23 maj 2012

Fortsättning

Nu pågår arbetet med detaljplan för området. 

Uppdaterad den