Planprogram

Planprogram för S:a Råtorp-Klaramotet

Planprogrammet tar ett helhetsgrepp på området mellan S:a Råtorp och Klaramotet. Planprogrammet godkändes på stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 22 oktober 2010.

Syftet med planprogrammet är att ta helhetsgrepp på området mellan S:a Råtorp och Klaramotet för översiktlig markanvändning, gång- och cykelvägar och trafiklösningar.

Programmet skall även ge riktlinjer för gestaltning. Det tar däremot inte ställning till trafiklösningar inom de olika delområdena. Programområdet avgränsas av järnvägen i väster, Sanna Allé i norr, Infanterivägen och E18 i öster samt I2-rondellen och Hagalundsvägen i söder.

Tidsplan

  • Samråd ägde rum under tiden 2 juli – 31 augusti 2010. I
  • Stadsbyggnadsnämnden godkände planprogrammet den 22 oktober 2010.

Uppdaterad den