Planprogram

Planprogram för Sundsta

Syftet med programmet är att studera möjligheterna att förtäta området med ny bebyggelse för bostäder och verksamheter, samtidigt som rekreationsvär­dena kring Sundstatjärn bevaras. Planprogrammet ska utgöra underlag för fortsatt detaljplanläggning.

Programmet visar på möjligheter att bygga bostäder kring Sundstatorg i anslutning till korsningen Rudsvägen-Ringervägen, och längs Drottning Kristinas väg, mellan idrottshuset och Norrstrandskyrkan. Det visar också på möjligheter att utveckla parkmiljön kring Sundstatjärnet och på utvecklingsmöjligheter för Sundstagymnasiet.

Tidplan

  • Samråd om programmet ägde rum 14 december 2012 – 28 januari 2013
  • Stadsbyggnadsnämnden godkände programmet den 20 mars 2013

Fortsättning

Detaljplan för Sundstatorg påbörjades under 2013.

Uppdaterad den