Godkända planprogram

Planprogram för del av Rud

Flygbild över området

Syftet med planprogrammet är att studera möjligheterna till förtätning av bebygglesen inom området för handel, bostäder och idrott- och rekreationsändamål.

Tidplan

  • Planprogrammet var på samråd 17 juli - 22 september 2013.
  • Stadsbyggnadsnämnden godkände planprogrammet den 20 november 2013.

Fortsättning

Detaljplan för del av området har påbörjats under 2013.

Uppdaterad den