Planprogram

Program för del av Södra Grava

Syftet med planläggningen är att pröva möjligheten för byggande av bostäder i södra Grava, strax norr om Stodene.

Planområdet för detaljplan för del av Södra Grava 1:1 ligger i Grava, strax norr om Stodene och cirka 10 km norr om Karlstad. Mer exakt ligger området mellan Fruktvägen och Lindtjärn och är cirka 5 hektar.

Syftet med planläggningen är att pröva möjligheten för byggande av bostäder.

Planprogrammet godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 17 december 2010.

Uppdaterad den