Planprogram

Planprogram för badhusparkeringen

Detta program har som syfte att ge en övergripande bild av området på och omkring Badhusparken (Tingvallastaden 1:1 och 1:11) för att man ska kunna få en så grundlig bakgrund som möjligt innan man tar ställning till platsens framtid. Planprogrammet utgör sen
underlag för eventuell kommande planläggning av området.

Uppdaterad den