Planprogram

Planprogram för Lamberget

Flygfoto med området utmärkt

Karlstads kommun har tagit fram ett planprogram för stadsdelen Lamberget som ligger cirka 1,5 kilometer öster om centrala Karlstad.

Planprogrammet syftar till att på ett sammahållet sätt utreda möjligheten till bostadsförtätning inom stadsdelen.

Tidplan

  • Planen var föremål för samråd 17 november - 19 december 2016.
  • Planprogrammet godkändes av stadsbygggnadsnämnden den 17 maj 2017, § 28.

Uppdaterad den