Planprogram

Planprogram för Våxnäs C

Kartbild över Våxnäs centrum
Överiktsbils över Våxnäs centrum

Karlstads kommun har tagit fram ett planprogram för Våxnäs centrum där man beskriver planen för hur området ska utvecklas på lång sikt.

Planprogrammet syftar till att skapa ett bättre fungerande centrum med mer liv och rörelse, fler bostäder och bättre parker och torg.

Tidplan

  • Planen var föremål för samråd 17 november - 19 december 2016.
  • Planprogrammet godkändes av stadsbygggnadsnämnden den 19 september 2018, § 18.

Planprogrammet kan du ta del av via denna länk.

Frågor

Vid frågor, kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Uppdaterad den