Planprogram

Planprogram för Vallargärdet

Godkänt planprogram för Vallargärdet med syfte att visa förutsättningar och ge riktlinjer för ny bebyggelse i Vallargärdet Ulvssby och även fungera som underlag vid detaljplanearbete.

Uppdaterad den