Fördjupad översiktsplan

Dingelsundet

Dingelsundet

Dingelsundet har höga kvaliteter för boende i västerläge nära Vänern och ligger endast 6 km från Karlstads centrum. Översiktsplanens syfte är att lägga fast inriktningen för en långsiktig bebyggelseutveckling inom området.

Planen antogs av kommunfullmäktige den 20 november 2014.

Uppdaterad den