Fördjupad översiktsplan

Järpetan och Tollerud

Järpetan

Översiktsplanens syfte är att klargöra förutsättningarna för stadsutveckling i anslutning till Norra Infarten inom Södra Järpetan och Tollerud.

Fördjupningen av översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige den 21 januari 2010.

Uppdaterad den