Fördjupad översiktsplan

Västkust

Zakrisdalsudden

Västkust är ett viktigt område för att skapa attraktiva boendemiljöer nära Vänern.

Boende med vattenutsikt har en särskild betydelse för Karlstads attraktivitet i strävan att uppnå visionen Livskvalitet Karlstad 100 000. För att ge riktlinjer för ny bebyggelse i Karlstad har kommunen upprättat förslag till fördjupning översiktsplanen för området Västkust.


Fördjupningen av översiktsplanen för Västkust antogs av kommunfullmäktige 2007. Nu pågår detaljplanearbete i området.

Uppdaterad den