Servicegaranti - Planbesked

Beslut om planbesked inom tre månader

Om du ska bygga eller anlägga något som innebär att en detaljplan måste upprättas, ändras eller upphävas kan du begära planbesked. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av åtgärden samt en karta över området.

I planbeskedet ska det stå om det kommer att inledas en planläggning och i så fall när arbetet beräknas vara klart. Om det inte ska göras en planläggning ska orsaken till det framgå. Kommunens besked ska vara skriftligt och motiverat.

Vi garanterar:

Du får planbesked senast tre månader efter att en komplett ansökan är inlämnad.

Om vi inte håller vad vi lovar:

Om du inte fått planbeskedet inom tre månader ger vi dig fem procents avdrag på avgiften.

Kontakta oss:

Kontaktcenter
Karlstads kommun
Besöksadress: Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26, 652 24 Karlstad
Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se

Uppdaterad den