Vatten och avlopp

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

För att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och/eller avloppsnätet (VA-nätet) ska du göra en beställning, en så kallad servisanmälan. Du kan göra en anmälan direkt via webben eller ladda ner en blankett som du fyller i och skickar in.

Så här ansluter du din fastighet:

1. Skicka in en servisanmälan

För att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och/eller avloppsnätet ska du göra en servisanmälan. Om du bygger till en fastighet inom det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp ska du också anmäla det till VA-enheten eftersom du då kanske måste betala en tillkommande anslutningsavgift.

Du gör anmälan genom att skicka in ett exemplar av vatten- och avloppsritningar tillsammans med ifylld servisanmälan. Vatten- och avloppsritningarna ska visa ledningsdragningar och dimensioner på tomtmark och vid inkopplingspunkt.

Vi behöver ha din servisanmälan senast åtta veckor före vattnet/avloppet ska vara inkopplat. 

Servisanmälan via e-tjänst

Blankett för servisanmälan

Informationsbroschyr om VA-anslutning

2. Förbindelsepunkt till fastigheten

Kommunen handlägger din servisbeställning och upprättar en förbindelsepunkt vid din tomtgräns. Det gäller om din fastighet ligger inom det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Förbindelsepunkten är den punkt där dina ledningar ansluts till det allmänna ledningsnätet och ligger normalt en halv meter utanför tomtgränsen.

3. Betala anslutningsavgift

Efter att förbindelsepunkten är upprättad skickar kommunen en faktura med anslutningsavgiften till dig. Anslutningsavgiften är en engångsavgift för att ansluta din fastighet till det kommunala vatten och/eller avloppsnätet.

Anslutningsavgiften beror på vilken typ av ledningar din fastighet behöver. Det finns tre typer av ledningsnät: dricks-, spill- och dagvatten. För att ansluta ett enfamiljshus med 800 kvadratmeter tomtyta är avgiften inklusive moms 186 248 kronor enligt nuvarande VA-taxa (för dricks-, spill- och dagvatten).

Läs mer om anslutningsavgift

4. Koppla in vatten och installera vattenmätare

Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan ditt och kommunens ansvarsområde. Innan vattnet släpps på måste du som fastighetsägare förbereda så att en vattenmätare kan installeras genom att ordna en mätarplats. När du vill få vattenmätaren installerad måste du ha betalt anslutningsavgiften.

Läs mer om hur du instellerar vattenmätare

Karlstads kommun äger vattenmätaren, sätter upp, byter ut och kontrollerar den. Ta kontakt med vattenmätarverkstaden på telefon 054-540 65 96 eller vmv@karlstad.se för installation av mätare.

Broschyr om vattenmätarbyte

Har du frågor om din anslutning kontakta Annmarie Öjstrand på telefon 054-540 68 07 eller annmarie.ojstrand@karlstad.se.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den