Vatten och avlopp

Avlopp

En leksakstoalett står på stranden vid en sjö.

Här kan du bland annat läsa mer om vad du får spola ner i avloppet, hur reningen i reningsverken går till vad som gäller för dig som har eget avlopp och inte kommunalt.

Uppdaterad den