Byte till kommunal anslutning

Avsluta ditt enskilda avlopp

Om du har anslutit dig till den kommunala ledningen kan du ta ditt enskilda avlopp ur bruk. 

När du blivit anvisad en förbindelsepunkt av teknik- och fastighetsförvaltningen får du koppla ditt avlopp till den kommunala ledningen. Du kan då också ta ditt enskilda avlopp ur bruk. I bifogat informationsblad finns information om vad du behöver tänka på. 

Så avslutar du din avloppsanläggning efter en kommunal anslutning

Blankett för avloppsanläggning tagen ur drift

Uppdaterad den