Källaröversvämning

Om det har blivit översvämning

Ibland är olyckan framme. Här kan du läsa mer om vad du kan göra om du råkar ut för en översvämning.

Börjar vatten strömma in i huset bör du agera snabbt, med sunt förnuft och som om du själv skulle betala skadan, råder försäkringsbolagen. Rädda det som räddas kan och kom ihåg att alltid stänga av strömmen först.

Gör detta först för att minimera skadorna

  • bryt elströmmen för de delar av fastigheten som berörs
  • stäng eventuella ventiler på avloppsledningar
  • försök täta golvbrunnar för att hindra vatten från att komma upp. Sandsäckar kan vara bra att lägga över golvbrunnarna
  • flytta föremål som kan skadas av vatten 

Efter översvämning får du själv ordna med länspumpning och rengöring. Användning av avfuktningsaggregat kan vara lämpligt. Obs! Använd inte värmefläkt då det driver in fukten i betongen. Om vattnet inte sjunker undan när regnet upphört kontakta Karlstads kommun via Kontaktcenter.

Kontakta alltid ditt försäkringsbolag för skadebesiktning och sanering. Dokumentera själv skador, gärna med foto. Beskriv hur vattnet kom in, hur högt upp det stod vatten på väggen, vad som har hänt med mera. Kom ihåg att alltid vara noga med den personliga hygienen i översvämmade lokaler. Meddela också kommunen, via Kontaktcenter, att det inträffat en översvämning.

Du når Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00. 

Fastighetsägare har ansvar för att skydda sitt hus

Som fastighetsägare har du ett eget ansvar för att skydda ditt hus. Det är också du som fastighetsägare som ansvarar för kontrollen av ledningarna inom din tomtgräns och fram till en halv meter utanför tomtgränsen, förbindelsepunkten. Läs mer om förebyggande åtgärder för översvämning. 

Kontakt

  • Vid akutsituation, ring 112.
  • Under arbetstid ring Karlstads kommun på telefon 054-540 00 00.
  • Efter arbetstid ring 054-540 65 70, numret går till SOS-Alarm.

Uppdaterad den