Avlopp

Rätt och fel i avloppet

En miniatyrtoalett står uppställd på en strand en solig dag.

Du vet väl vad som är okej att spola ned i avloppet? Bara kiss, bajs och toapapper. Tänk på att eftersom rengöringsmedel som tvättmedel och diskmedel också ska till avloppet är det viktigt att du väljer så miljövänliga produkter du kan. Genom att tänka på vad du spolar ner i avloppet bidrar du till en renare miljö, renare vatten och att kostnaden för vattenreningen minskar.

Rätt i avloppet 

  • Kiss
  • Bajs
  • Toapapper
  • Miljömärkta produkter av schampo, tvål, tvättmedel, diskmedel och rengöringsmedel.
  • Smuts från disk och tvätt.

Fel i avloppet

Allt annat är fel i avloppet och ska inte spolas ner. För att hålla våra vattendrag och sjöar fria från kemikalier och föroreningar behöver vi din hjälp. Reningsverket är inte byggt för att rena bort miljöfarliga ämnen. Om miljöfarliga ämnen hamnar i avloppet följer stora delar med ut i sjöar och vattendrag. Andra saker som tops, tamponger, våtservetter, kondomer, hushållspapper och bomullstussar kan orsaka stopp i avloppet och problem på reningsverket.

Tänk på vad du spolar ner.pdf

Snus och cigaretter 

Visste du att snus och cigaretter innehåller tungmetallen kadmium? När du spolar ner snus eller cigaretter i toaletten så sprids kadmium och andra kemiska ämnen i vårt avloppsvatten och hamnar till slut i naturen. Släng snus och cigaretter i det brännbara hushållsavfallet istället. Skaffa gärna en papperskorg och ställ in i badrummet där du kan slänga allt möjligt skräp som inte får spolas ner i toaletten.

Kemikalier och mediciner 

Kemikalierna kan störa reningen i reningsverket så att reningen försvåras. Många läkemedel kan inte renas bort utan rinner rakt genom reningsverket ut i naturen. Överblivna kemikalier ska lämnas på en återvinningscentral som farligt avfall. Överblivna läkemedel ska alltid lämnas till apoteket. Lösningsmedel, färgrester, olja, avfettningsmedel och lim är alla exempel på farligt avfall. Läs mer om vad du ska göra med ditt farliga avfall här. 

Fett som hälls i avloppet stelnar

Det är viktigt att inte hälla ut fett och olja i diskhon, som till exempel frityrolja, matolja, inläggningsolja, marinader och stekfett. Matfett som hälls i avloppet stelnar och kan bilda proppar. Till slut kan det bli stopp i ledningarna och det kan leda till översvämningar. Stopp i ledningar är både kostsamma och tidskrävande att åtgärda för kommunen och orsakar olägenheter för de som blir drabbade av översvämning. 

Välj miljömärkta produkter

Välj gärna miljömärkta produkter för schampo, tvål, tvättmedel, diskmedel och rengöringsmedel. De viktigaste märkningssystemen i Sverige utgörs av Bra miljöval-Falken, Svanen och EU Ecolabel. Undvik att använda antibakteriella produkter. De kan åstadkomma andra effekter än att göra rent. Normalt sett finns det ingen orsak att desinficera våra hem eller oss själva. Tvärtom kan det vara skadligt i längden.

Läs mer om Bra miljöval-Falken 

Läs mer om Svanen-märkningen

Läs mer om EU Ecolabel

Hur fungerar ett reningsverk?

I Karlstads kommun finns nio kommunala reningsverk. Reningsverken renar avloppsvatten från cirka 90 procent av kommunens invånare. Sjöstadsverket är det största verket. Det finns en stor variation på tekniska lösningar men all rening av avloppsvatten omfattar mekanisk, biologisk och kemisk rening i olika steg. Här kan du läsa mer om hur reningen går till.

Uppdaterad den