Avlopp

Konstnärsfärger

Målarfärg i olika färger mot vit bakgrund

Kadmium är en giftig tungmetall som bland annat används i gula och röda konstnärsfärger. När färgen kommer ut i naturen så tas den upp av växter och förs sedan vidare till djur och människor. Därför har du som gillar att måla en viktig uppgift. På grund av den stora hälsorisken, så bör du helt undvika färger som innehåller kadmium.

Sedan 1982 är det förbjudet att använda kadmium inom många områden i Sverige, bland annat eftersom ämnet kunnat kopplas till olika slags hälsoproblem, till exempel njurbesvär och benskörhet. Konstigt nog är det fortfarande tillåtet att använda kadmium i konstnärsfärger. I en del färger är det så mycket som 50 procent kadmium och en stor del av det kadmium som når reningsverken kommer från konstnärsfärger.

Häll inte ut färgrester i avloppet

Både olje-, akvarell- och akrylfärger kan innehålla kadmium. Men det finns färger som är helt fria från den giftiga tungmetallen. Läs noga på förpackningen och titta efter gula och röda färger där det står hue, sub eller imit. Om du trots allt väljer färger som innehåller kadmium så är det mycket viktigt att du tar hand om färgerna på rätt sätt. Tänk på att aldrig spola ner rester i toaletten eller hälla ut dem i avloppet. Reningsverken kan inte ta bort de farliga ämnena, utan de följer med ut i naturen.

Var noga med rengöring 

Om du trots allt väljer färg som innehåller kadmium så är det viktigt att du är noga med rengöringen:

  • Ta bort färgrester på händerna innan du tvättar dem.
  • Torka av penslarna på ett papper.
  • Skölj penslarna i en burk med lösningsmedel eller vatten.
  • Lämna lösningsmedlet eller vattnet från färgtvätten till en återvinningscentral.
  • Papper och trasor som har varit i kontakt med färgen ska också lämnas till återvinningscentralen och märkas med "kadmiumfarligt avfall". 

Det finns sex återvinningscentraler i Karlstads kommun: Våxnäs, Djupdalen, Heden, Molkom, Vålberg, och Väse. Läs mer om återvinningscentralerna på karlstadsenergi.se.

Tillsammans skapar vi ett fungerande kretslopp

Många som målar, liksom flera studieförbund och konstskolor, har redan slutat att använda färg som innehåller kadmium. Det tycker vi på de kommunala reningsverken är mycket positivt, eftersom kadmium i avloppsvattnet hindrar utvecklingen mot ett giftfritt samhälle. Miljöfrågor är viktiga för Karlstads kommun och vi arbetar hårt för att få till ett fungerande kretslopp. Det innebär bland annat att det näringsrika slam som bildas när vi renar avloppsvatten ska vara så fritt från miljöstörande ämnen att det kan användas som gödsel på åkermark. Om slammet innehåller för höga halter av kadmium får det inte användas på åkermark.

Tillsammans kan vi skapa ett väl fungerande kretslopp. Om alla som använder kadmiumhaltig färg bidrar till att minska kadmiumutsläppen med bara några gram var, skulle det förbättra situationen avsevärt. Och om alla helt slutade att använda kadmiumhaltig färg skulle vi göra en stor miljöinsats.

Kontakt

Ansvarar du för en konstskola, ett studieförbund eller en kommersiell verksamhet och vill ha information om var du kan lämna ditt kadmiumavfall? Kontakta Karlstads Energi på telefon 054-540 71 00 eller VA-avdelningen på Karlstads kommun på telefon 054-540 00 00.

Uppdaterad den