Avlopp

Konstnärsfärger

Målarfärg i olika färger mot vit bakgrund

Kadmium är en giftig tungmetall som bland annat används i gula och röda konstnärsfärger. När färgen kommer ut i naturen så tas den upp av växter och förs sedan vidare till djur och människor. Därför har du som gillar att måla en viktig uppgift. På grund av den stora hälsorisken, så bör du helt undvika färger som innehåller kadmium.

Sedan 1982 är det förbjudet att använda kadmium inom många områden i Sverige, bland annat eftersom ämnet kunnat kopplas till olika slags hälsoproblem, till exempel njurbesvär och benskörhet. Konstigt nog är det fortfarande tillåtet att använda kadmium i konstnärsfärger. I en del färger är det så mycket som 50 procent kadmium och en stor del av det kadmium som når reningsverken kommer från konstnärsfärger.

Häll inte ut färgrester i avloppet

Både olje-, akvarell- och akrylfärger kan innehålla kadmium. Men det finns färger som är helt fria från den giftiga tungmetallen. Läs noga på förpackningen och titta efter gula och röda färger där det står hue, sub eller imit. Om du trots allt väljer färger som innehåller kadmium så är det mycket viktigt att du tar hand om färgerna på rätt sätt. Tänk på att aldrig spola ner rester i toaletten eller hälla ut dem i avloppet. Reningsverken kan inte ta bort de farliga ämnena, utan de följer med ut i naturen.

Var noga med rengöring 

Om du trots allt väljer färg som innehåller kadmium så är det viktigt att du är noga med rengöringen:

  • Ta bort färgrester på händerna innan du tvättar dem.
  • Torka av penslarna på ett papper.
  • Skölj penslarna i en burk med lösningsmedel eller vatten.
  • Lämna lösningsmedlet eller vattnet från färgtvätten till en återvinningscentral.
  • Papper och trasor som har varit i kontakt med färgen ska också lämnas till återvinningscentralen och märkas med "kadmiumfarligt avfall". 

Det finns sex återvinningscentraler i Karlstads kommun: Våxnäs, Djupdalen, Heden, Molkom, Vålberg, och Väse. Läs mer om återvinningscentralerna på karlstadsenergi.se.

Folder Tänk på miljön när du målar

Uppdaterad den