Avlopp

Utsläpp från företag

Industribyggnader vid vatten.

Här hittar du som är verksamhetsutövare råd och information om vad som gäller för utsläpp till avlopps- och dagvattenledningarna från din verksamhet.

Utsläpp av avloppsvatten

Som fastighetsägare får du inte tillföra avloppet något som kan skada ledningsnätet eller reningsverkets funktion. Det kan innebära att avloppsvatten från industriella verksamheter måste förbehandlas på plats innan det avleds till reningsverket.

I broschyren Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter finns riktvärden för avloppsvattnets tillåtna innehåll och andra viktiga fakta.

Här hittar du broschyren Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter

I broschyren Riktlinjer för fettavskiljare finns information om vilka krav och regler som gäller för installation av fettavskiljare.

Här hittar du broschyren Riktlinjer för fettavskiljare

Utsläpp till dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som kommer från tak, dränering, gator, gräsmattor och parkeringsplatser. Dagvatten leds vanligen bort från fastigheten via dagvattenledningar till närmaste vattendrag eller sjö. Om dagvattnet är förorenat av exempelivs olja kan det behöva renas innan det släpps ut till dagvattenlednignarna.

För mindre känslig recipient gäller detta

 • Dagvatten med låg oljehalt (<1 milligram per liter) eller måttlig oljehalt (1-3 milligram per liter) kan släppas ut i en mindre känslig recipient utan rening. 
 • Dagvatten med hög oljehalt (>3 milligram per liter) ska genomgå effektiv rening i flera steg innan det släpps ut till en mindre känslig recipient. Exempel på rening är olje- och sedimentavskiljare följd av damm eller översilningsyta. 
  Här kan du läsa mer om oljeavskiljare

För känslig recipient gäller detta

 • Dagvatten med låg oljehalt (<1 milligram per liter) kan släppas ut i en känslig recipient utan föregående rening. 
 • Dagvatten med måttlig oljehalt (1-3 milligram per liter) behöver genomgå enklare rening innan det släpps ut i en känslig recipient. En översilningsyta eller damm är exempel på enklare rening. 
 • Dagvatten med hög oljehalt (>3 milligram per liter) ska genomgå effektiv rening i flera steg, innan det släpps ut i en känslig recipient. Exempel på rening är olje- och sedimentavskiljare följd av damm eller översilningsyta.
  Här kan du läsa mer om oljeavskiljare

För mycket känslig recipient gäller detta 

 • Dagvatten med låg oljehalt (<1 milligram per liter) behöver genomgå enklare rening innan det släpps ut till en mycket känslig recipient. En översilningsyta eller damm är exempel på enklare rening.
 • Dagvatten måttlig oljehalt (1-3 milligram per liter) ska genomgå effektiv rening i flera steg innan det släpps ut till en mycket känslig recipient. Exempel på rening är olje- och sedimentavskiljare följd av damm eller översilningsyta.
  Här kan du läsa mer om oljeavskiljare
 • Dagvatten hög oljehalt (>3 milligram per liter) ska genomgå effektiv rening i flera steg innan det släpps ut till en mycket känslig recipient. Exempel på rening är olje- och sedimentavskiljare följd av damm eller översilningsyta.
  Här kan du läsa mer om oljeavskiljare

En dagvattenanläggning kan behöva anmälas

Om du ska anordna en dagvattenanläggning eller anläggning för att ta hand om eller rena avloppsvatten eller liknande, ska du anmäla det till Karlstads kommun. 

Läs mer om hur du gör anmälan här.

Uppdaterad den