Vatten och avlopp

Dricksvatten

Det rinner vatten från en kran.

I Karlstads kommun har vi nästan 1 500 kilometer ledningar i vårt vattennät, en sträcka som motsvarar en bilresa från Karlstad till Bryssel. Här kan du bland annat läsa mer om vattenkvaliteten i Karlstad, hur vi renar ditt dricksvatten och vad som gäller för dig som har egen brunn. 

Uppdaterad den