Vatten och avlopp

Vattnets hårdhet

Vattnets hårdhet är ett mått på mängden kalcium och magnesium i vattnet. Ju mindre kalcium och magnesium, desto mjukare vatten. Det kommunala dricksvattnet i Karlstads kommun är mjukt nästan överallt. Det enda undantaget är Vallargärdet, Ulvsby, där vattnet är medelhårt.

Vattnets hårdhet är ett mått på mängden kalcium och magnesium i vattnet. Ju mindre kalcium och magnesium, desto mjukare vatten.

Hårdheten mäts i tyska hårdhetsgrader (ºdH). Ju lägre hårdhetsgrad, desto mjukare vatten.

Mjukt vatten: -5 ºdH
Medelhårt vatten: 5-10 ºdH
Hårt vatten: 10- ºdH

Hårdheten har betydelse bland annat vid dosering av tvättmedel. Mindre tvättmedel behövs vid mjukt vatten. På tvättmedelspaketen står hur mycket som du ska dosera. Det är ingen god idé att överdosera. Kläderna blir inte renare, de blir bara svårare att skölja.

Vill du veta värdet på ditt dricksvatten?

Läs mer om dricksvattnets hårdhet och kvalitet här. 

Uppdaterad den