Dricksvatten

Utbyte av gamla VA-ledningar

Om du ska dränera om eller byta ut befintliga vatten-, spill- och/eller dagvattenledningar inom tomtmark vill vi att du ska anmäla det till VA-avdelningen. Du gör anmälan genom att skicka in ett exemplar av vatten- och avloppsritningar tillsammans med din ifyllda beställning, så kallad servisanmälan.

Vi behöver veta om du ska byta ledningar för att vi ska kunna samordna omläggning av våra ledningar då det behövs och för att vi ska kunna komplettera med exempelvis en dagvattenservis (inkopplingspunkt) om sådan fattas.

Så gör du

Du gör anmälan genom att skicka in ett exemplar av vatten- och avloppsritningar tillsammans med ifylld servisanmälan. Vatten- och avloppsritningarna ska visa ledningsdragningar och dimensioner på tomtmark

Vi behöver ha din servisanmälan senast åtta veckor före vattnet/avloppet ska vara inkopplat. Anmälan är giltig i nio månader.

Servisanmälan via e-tjänst (kräver e-legitimation)

Blankett för servisanmälan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den