Vatten och avlopp

Vattenkvalitet

Vatten är en förutsättning för allt liv och människans viktigaste livsmedel. Livsmedelsverket ställer höga krav på dricksvattnet i Sverige. Kvaliteten på dricksvattnet i Karlstads kommun är god.

Livsmedelsverket ställer höga krav på dricksvattnets kvalitet. Det får inte finnas några skadliga bakterier eller hälsofarliga ämnen i dricksvattnet. Däremot innehåller dricksvatten en rad viktiga ämnen, till exempel mineraler och salter.

Livsmedelverkets föreskrifter

I Sverige är det Livsmedelsverket som bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets kvalitet. Kraven finns i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten.

Läs mer om Livsmedelsverkets information kring föreskrifter om dricksvatten samt föreskriften om sabotage och annan skadegörelse.

Årliga sammanfattningar av provtagning

Karlstads kommun kontrollerar dricksvattnets kvalitet både både på vattenverk och hos användare. Provtagningen följer Livsmedelsverkets krav.

Resultatet av provtagningen av dricksvatten kan du läsa om i en årlig sammanfattning för varje område i kommunen. I sammanfattningen presenteras dricksvattnets normala variation samt en bedömning av dess kvalitet.

Tjänligt betyder att kvaliteten är god

Bedömningen tjänligt innebär att vattnet är av god kvalitet. Om det har funnits någon avvikelse av betydelse betyder det att något analysvärde ligger utanför den normala variationen. Det kan betyda att provet har bedömts som tjänligt med anmärkning. Det innebär att vattnet fortfarande kan drickas som vanligt, men att kommunen behöver följa upp provtagningen, till exempel genom att ta ett omprov.

Du kan läsa sammanfattningarna av provtagningarnas i filerna nedan:

Dricksvattenkvalitet Karlstad Alster Skattkärr Väse 2021.pdf

Dricksvattenkvalitet Molkom Blombacka Lindfors 2021.pdf

Dricksvattenkvalitet Skåre Hynboholm Grava 2021.pdf

Dricksvattenkvalitet Ulvsby 2021.pdf

Dricksvattenkvalitet Vålberg Edsvalla Norsbron 2021.pdf

Dricksvattenkvalitet Älvsbacka 2021.pdf

Fullständiga analysrapporter

Fullständiga analysrapporter för prover tagna på vattenverk och hos användare kan du läsa i Samhällsbyggnadshuset, Gustav Lovéns gata 30 i Karlstad. Ring 054-540 00 00 för att boka en tid med kommunens VA-avdelning.

Vattnets hårdhet

Vattnets hårdhet är ett mått på mängden kalcium och magnesium i vattnet. Ju mindre kalcium och magnesium, desto mjukare vatten. Det kommunala dricksvattnet i Karlstads kommun är mjukt nästan överallt. Det enda undantaget är Vallargärdet, Ulvsby, där vattnet är medelhårt. Hårdheten har betydelse bland annat vid dosering av tvättmedel. Mindre tvättmedel behövs vid mjukt vatten.

Kontakt

Har du några frågor eller synpunkter kring vattenkvaliteten så är du välkommen att höra av dig till vårt Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00.

Uppdaterad den