Vatten och avlopp

Vattenkvalitet

vattenglas

Vatten är en förutsättning för allt liv och människans viktigaste livsmedel. Livsmedelsverket ställer höga krav på dricksvattnet i Sverige. Kvaliteten på dricksvattnet i Karlstads kommun är god.

Livsmedelsverket ställer höga krav på dricksvattnets kvalitet. Det får inte finnas några skadliga bakterier eller hälsofarliga ämnen i dricksvattnet. Däremot innehåller dricksvatten en rad viktiga ämnen, till exempel mineraler och salter.

Livsmedelverkets föreskrifter

I Sverige är det Livsmedelsverket som bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets kvalitet. Kraven finns i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten.

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30.

Vägledning till föreskrifterna

Dricksvatteninformation – Årliga sammanfattningar

Karlstads kommun kontrollerar dricksvattnets kvalitet både både på vattenverk och hos användare. Provtagningen följer Livsmedelsverkets krav.

Resultatet av provtagningen av dricksvatten kan du läsa om i en årlig sammanfattning för varje område i kommunen. I sammanfattningen presenteras dricksvattnets normala variation samt en bedömning av dess kvalitet.

Tjänligt betyder att kvaliteten är god

Bedömningen "tjänligt" innebär att vattnet är av god kvalitet. Om det har funnits någon "avvikelse av betydelse" betyder det att något analysvärde ligger utanför den normala variationen. Det kan betyda att provet har bedömts som ”tjänligt med anmärkning”. Det innebär att vattnet fortfarande kan drickas som vanligt, men att kommunen behöver följa upp provtagningen, till exempel genom att ta ett omprov.

Du kan läsa sammanfattningarna i filerna nedan:

Dricksvattenkvalitet Karlstad, Alster, Skattkärr, Väse 2016

Dricksvattenkvalitet Skåre, Hynboholm, Grava 2016

Dricksvattenkvalitet Vålberg, Edsvalla, Norsbron 2016

Dricksvattenkvalitet Molkom, Blombacka, Lindfors 2016

Dricksvattenkvalitet Ulvsby 2016

Dricksvattenkvalitet Älvsbacka 2016

Dricksvatteninformation – Fullständiga analysrapporter

Fullständiga analysrapporter för prover tagna på vattenverk och hos användare kan du läsa i Samhällsbyggnadshuset, Gustav Lovéns gata 30 i Karlstad. Ring 054-540 00 00 för att boka en tid med kommunens VA-avdelning.

Kontakt

Har du några frågor eller synpunkter kring vattenkvaliteten så är du välkommen att höra av dig till vårt Kontaktcenter 054 540 00 00.

Du kan också ställa en fråga eller skicka in en synpunkt via vårt webbformulär.

 

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den