Vatten och avlopp

Vattenverk

Karlstads kommuns vattenverk förser drygt 90 procent av kommunens invånare med dricksvatten.

Vattenverk i Karlstad

I Karlstads kommun finns åtta kommunala vattenverk. Sex vattenverk har Karlstads kommun som ansvarig huvudman. De två övriga drivs tillsammans med Grums kommun i ett kommunalförbund, Karlstads-Grums vattenverksförbund (KGVF).

Vattenverken förser drygt 90 procent av kommuninvånarna med dricksvatten. 7 miljoner kubikmeter vatten (det vill säga 7 miljarder liter) produceras årligen vid vattenverken för Karlstadsbornas räkning. Dessutom distribueras ca 2 miljoner kubikmeter till Hammarö kommun från Sörmoverket, Karlstads största vattenverk.  

Varifrån kommer ditt dricksvatten?

  • Sörmoverket levererar vatten till Karlstads tätort, Alster, Skattkärr, Väse och Hammarö kommun.
  • Hynboholms vattenverk levererar vatten till Gravaområdet, Hynboholm och Skåre. Samma område försörjs av Härtsöga vattenverk.
  • Härtsöga vattenverk levererar vatten främst till Skåre. Samma område försörjs av Hynboholms vattenverk.
  • Sandtorps vattenverk levererar vatten till Molkom, Blombacka och Lindfors.
  • Ulvsby vattenverk levererar vatten till Vallargärdet, Ulvsby.
  • Älvsbacka vattenverk levererar vatten till Älvsbacka tätort.
  • Karlstads-Grums vattenverksförbund (KGVF) består av vattenverken i Mellerudstorp och Törne. KGVF levererar vatten till Vålberg, Edsvalla, Norsbron och Grums.

Hur fungerar ett vattenverk?

Vid vattenverken renas råvatten från naturen till dricksvatten. Råvattnet kan vara ytvatten från en sjö eller grundvatten från marklagren. Sex av vattenverken börjar sin reningsprocess med grundvatten. Sörmoverket tar visserligen råvattnet från Vänern, men omvandlar det till konstgjort grundvatten. Ett vattenverk tar råvattnet direkt från en sjö.

Vid vattenverken finns flera olika reningssätt beroende på råvattnets kvalitet. 

Uppdaterad den