Vatten och avlopp

Vattenverk

Karlstads kommuns vattenverk förser drygt 90 procent av kommunens invånare med dricksvatten.

Varifrån kommer ditt dricksvatten?

Är du osäker varifrån ditt dricksvatten kommer? Om du klickar på den plats där du bor, kommer du till rätt vattenverk.

Alster

Blombacka

Edsvalla

Grava

Hynboholm

Karlstad

Lindfors

Molkom

Norsbron

Skattkärr

Skåre

Ulvsby

Vallargärdet

Vålberg

Väse

Älvsbacka

Åtta vattenverk

I Karlstads kommun finns åtta kommunala vattenverk. Sex vattenverk har Karlstads kommun som ansvarig huvudman. De två övriga drivs tillsammans med Grums kommun i ett kommunalförbund – Karlstads-Grums vattenverksförbund (KGVF).

Vattenverken förser drygt 90 procent av kommuninvånarna med dricksvatten. Nästan 7 miljoner kubikmeter vatten (det vill säga nästan 7 miljarder liter) produceras årligen vid vattenverken för Karlstadsbornas räkning. Dessutom distribueras ca 1,9 miljoner kubikmeter till Hammarö kommun från Sörmoverket, Karlstads största vattenverk.  

Hur fungerar ett vattenverk?

Vid vattenverken renas råvatten från naturen till dricksvatten. Råvattnet kan vara ytvatten från en sjö eller grundvatten från marklagren. Sex av vattenverken börjar sin reningsprocess med grundvatten. Sörmoverket tar visserligen råvattnet från Vänern, men omvandlar det till konstgjort grundvatten. Ett vattenverk tar råvattnet direkt från en sjö.

Vid vattenverken finns flera olika reningssätt beroende på råvattnets kvalitet. Ett reningssätt är UV-filter där ultraviolett ljus bekämpar mikroorganismer som bakterier och parasiter. UV-filter finns i flera vattenverk. Vid övriga vattenverk finns klordesinficering i beredskap.

Studiebesök

Sörmoverket tar emot besök av grupper. Här finns ingen åldersgräns för besökare.

Läs mer om studiebesök. 

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den