Vatten och avlopp

Älvsbacka vattenverk

Älvsbacka vattenverk levererar vatten till Älvsbacka tätort

Typ av vattentäkt

Ytvattentäkt

Anslutna

Boende i Älvsbacka får sitt vatten från Älvsbacka vattenverk

Så renar vi vattnet

  • Kemisk fällning för att rena från växtrester från sjövattnet.
  • Tillsättning av soda för att höja pH-värde och buffringsförmåga.
  • UV-filter (ultraviolett ljus) renar vattnet från mikroorganismer som bakterier och parasiter. 

Vattenkvalitet och hårdhet

Livsmedelsverket ställer höga krav på vårt kommunala dricksvatten. Kvaliteten på dricksvattnet i Karlstads kommun är också god.

Här kan du läsa mer om vilka krav livsmedelsverket ställer och vad ditt dricksvatten innehåller.

Vattnet från Älvsbacka vattenverk har en hårdhet på under 1 dHº. Det betyder att vattnet är mjukt.

Uppdaterad den