Vatten och avlopp

Härtsöga vattenverk

Härtsöga vattenverk levererar vatten främst till Skåre. Samma område försörjs av Hynboholms vattenverk.

Typ av vattentäkt

Grundvattentäkt

Vila får vatten från Härtsöga vattenverk?

Boende i Gravaområdet, Hynboholm, Stodene och Skåre får sitt vatten från Hynboholms och Härtsöga vattenverk.

Här kan du läsa mer om Hynboholms vattenverk.

Så renar vi vattnet

  • Tillsättning av soda för att höja pH-värde och buffringsförmåga.
  • UV-filter (ultraviolett ljus) renar vattnet från mikroorganismer som bakterier och parasiter.

Vattenkvalitet och hårdhet

Livsmedelsverket ställer höga krav på vårt kommunala dricksvatten. Kvaliteten på dricksvattnet i Karlstads kommun är också god.

Här kan du läsa mer om vilka krav livsmedelsverket ställer och vad ditt dricksvatten innehåller.

Vattnet från Härtsöga vattenverk har en hårdhet på 1,5 dHº. Det betyder att vattnet är mjukt.

Uppdaterad den