Vatten och avlopp

Sörmoverket

Sörmoverket är Karlstads kommuns största vattenverk. Sörmoverket levererar vatten till Karlstads tätort, Alster, Skattkärr, Väse och Hammarö kommun.

Sörmoverket är Karlstads kommuns största vattenverk. Karlstads tätort, Alster, Skattkärr, Väse och Hammarö kommun försörjs helt av vatten från Sörmoverket. Dessutom kan vatten från Sörmoverket ledas till Vålberg, Edsvalla och Grums samt Skåre.

Typ av vattentäkt

Konstgjort grundvatten (konstgjord infiltration).

Vilka får vatten från Sörmoverket?

Boende i Karlstads tätort, Alster, Skattkärr, Väse och Hammarö kommun får allt sitt vatten från Sörmoverket. Dessutom får invånarna i Vålberg, Edsvalla, Grums och Skåre en del av sitt vatten från Sörmoverket.

Så renar vi vattnet

  • Tillsättning av kalk och kolsyra för att öka vattnets hårdhet och buffringsförmåga.
  • Snabbfilter för att rena från växtrester i ytvattnet.
  • Konstgjord infiltration. Ytvattnet renas genom att det rinner genom sandlager.
  • UV-filter (ultraviolett ljus) renar vattnet från mikroorganismer som bakterier och parasiter.
  • Tillsättning av natronlut för att höja vattnets pH-värde och buffringsförmåga.
  • Beredskap för kemisk fällning.
  • Beredskap för klorering.

Vattenkvalitet och hårdhet

Livsmedelsverket ställer höga krav på vårt kommunala dricksvatten. Kvaliteten på dricksvattnet i Karlstads kommun är också god.

Här kan du läsa mer om vilka krav livsmedelsverket ställer och vad ditt dricksvatten innehåller.

Vattnet från Sörmoverket har en hårdhet på 2,6 dHº. Det betyder att vattnet är mjukt.

Uppdaterad den