Dricksvatten

Grundvatten

Vattenglas under kran med rinnande vatten

Vi har för närvarande tillräckligt med vatten i våra vattentäkter, men får vi en varm och torr sommar igen med hög belastning på våra mindre vattenverk så kan vi behöva införa tillfälliga bevattningsförbud. Vi följer utvecklingen av detta och genomför insatser vid behov.

De senaste åren har grundvattennivåerna varit låga och nederbörden i fjol var mycket mindre än normalt. Det gör att grundvattennivåerna har fortsatt vara låga. 

Huvuddelen av Karlstads kommuns invånare som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp får sitt vatten från vårt stora vattenverk som tar sitt råvatten från Vänern. Där är det inte samma risk att vattnet sinar. Däremot är kapaciteten i vattenverk och ledningar begränsad och kan i kombination med hög efterfrågan leda till brist på vatten.

Vi värnar om vårt vatten - gör det du också

Även om vi inte infört någon begräsning i användandet av vatten, till exempel bevattningsförbud, är det viktigt att tänka på hur du använder vatten. 

Det här är exempel på vad vi alla kan göra för att hjälpas åt att spara på vattnet så att vi kan motverka vattenbrist:

  • Fixa kranar som står och droppar och toaletter som rinner
  • Fyll diskmaskin och tvättmaskin helt innan du kör den
  • Duscha istället för att bada 
  • Stäng av vattnet när du borstar tänderna
  • Handdiska inte under rinnande vatten
  • Samla upp regnvatten i tunnor för att använda till bevattning

Brunnsägare ansvarar för sin vattenförsörjning

Låga grundvattennivåer påverkar framförallt tillgången på vatten i små grundvattenmagasin. Du som har egen brunn kan påverkas om grundvattennivåerna blir lägre än normalt i vissa områden. Vid torka och akut vattenbrist är det viktigt att vara försiktig med vattenuttagen. 

Du ansvarar själv för att säkra din vattenförsörjning om din brunn sinar. Du får då kontakta en privat firma för att köpa vatten för att fylla på brunnen igen. Håll därför ett extra öga på vattennivåerna i brunnen och se över hur du kan anpassa din vattenförbrukning.

Du kan själv följa utvecklingen av grundvattennivåer i vår region på SMHIs webbplats. Informationen uppdateras en gång i veckan.

Läs mer om egen brunn.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den