Dricksvatten

Val av varmvattenberedare

I Gravaområdet, Hynboholm, Stodene och centrala Skåreområdet (norr om Skårenoret) rekommenderar Karlstads kommun att abonnenter av kommunalt vatten väljer en varmvattenberedare som värmer upp vattnet genom ett inkapslat värmeelement eller via manteln på varmvattenberedaren.

Anledningen till kommunens rekommendation är att vissa abonnenter har fått kalkbeläggningar på sin beredares värmeelement. Det gäller värmeelement som består av elektroder som kommer i direkt kontakt med det uppvärmda vattnet. En varmvattenberedare som har ett inkapslat värmeelement eller som värms upp via manteln påverkas inte av kalkbeläggningar på samma sätt.

Rekommendationerna är aktuella då du står inför ett byte av din nuvarande utrustning. Har du en fungerande anläggning, kan du avvakta tills det är dags för byte. 

När det gäller andra områden så har inte Karlstads kommun några rekommendationer kring valet av varmvattenberedare. 

Vattenkvalitet

Gravaområdet, Hynboholm och Skåre förses med kommunalt vatten framför allt från vattenverken i Hynboholm och Härtsöga. Karlstads kommun ansvarar för att vattnet ska hålla utmärkt hälsomässig kvalitet. Karlstads kommun tar regelbundet prover, både vid vattenverk och ute på ledningsnätet. Proverna visar att vattnet nästan alltid håller högsta kvalitet. Det går alltid att dricka. Alla prover tas på kallt vatten. Att vattnet innehåller små mängder kalk påverkar inte kvaliteten på ett negativt sätt. Kommunen ansvarar inte för kvaliteten på uppvärmt vatten. 

Uppdaterad den