Vatten och avlopp

Felanmälan vatten och avlopp

Är du utan vatten, misstänker en vattenläcka eller har hittat ett löst brunnslock? Gör en felanmälan till oss via vårt kontaktformulär. Vid akuta ärenden, ring 054-540 65 70 (utanför kontorstid kopplas du till SOS Alarm).

Akuta ärenden - ring 054-540 65 70

Har du inget vatten i kranen eller fått översvämning i källaren? Vid akuta ärenden, ring 054-540 65 70. Ring även om du ser vatten som kommer upp ur marken och du misstänker en vattenläcka. Kontakta oss också om ett brunnslock ligger löst och det finns risk för att någon kan trilla ner.

Inte akuta ärenden

Har du dåligt tryck i kranen eller har du sett översvämmade dagvattenbrunnar? Kontakta oss på webben, ring kommunens Kontaktcenter på 054-540 00 00 eller skicka e-post till karlstadskommun@karlstad.se.

Tänk på att...

Du som fastighetsägare ansvarar för vatten- och avloppsledningar på din egen tomtmark och fram till en halv meter utanför. Där sitter den så kallade förbindelsepunkten, och där tar kommunen över ansvaret för ledningarna.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den