Vatten och avlopp

Flyttanmälan vatten och avlopp

Flyttlådor som är staplade på varandra.

Hur gör du med ditt abonnemang för vatten och avlopp när du ska flytta? Vill du anmäla flytt, kontakta VA-debiteringen på Karlstads kommun minst en vecka i förväg.

Om du säljer din fastighet och har kommunalt vatten och/eller avlopp ska du kontakta VA-debiteringen via kommunens Kontaktcenter på telefon 054 - 540 00 00 eller e-post karlstadskommun@karlstad.se. Ring eller mejla minst en vecka innan du ska flytta och meddela oss den nya ägarens namn och inflyttningsdatum.

Vi skickar en ägarbytesblankett. När den kommer tillbaks ifylld och underskriven av båda parter gör vi en slutfaktura som skickas till dig vid nästa faktureringstillfälle. Det är därför viktigt att du meddelar oss din nya adress.

Blankett för flyttanmälan

Avläsning av vattenmätaren

Du och den nya ägaren kan läsa av vattenmätaren själva, helst på tillträdesdagen, om båda är överens om mätarställningen.

Om du hellre vill att kommunen ska utföra avläsningen, ta kontakt med vattenmätarverkstaden via kommunens Kontaktcenter på telefon
054 - 540 00 00 eller via e-post karlstadskommun@karlstad.se, för att komma överens om tid. 

Uppdaterad den