Vatten och avlopp

Mätaravläsning

Det är viktigt att du rapporterar in din mätarställning en gång per år för att få rätt belopp på din vattenräkning.

Här kan du se hur du gör du för att läsa av ditt vatten och rapportera in mätarställningen på din vattenmätare, även kallat vattenavläsning. Mätarställningen är underlag för din vattenräkning och därför är det viktigt att du meddelar aktuell mätarställning till Karlstads kommun minst en gång per år.

Så läser du av din vattenmätare

Hur du läser av din vattenmätare beror lite på hur den ser ut. Här nedan ser du två bilder på olika vattenmätare och beskrivning av hur du läser av dem. Mätarens nummer, eller identifikation, finns på ringen runt räkneverket och är på vänstra bilden 262359.

Vänstra vattenmätaren: Det är siffrorna i räkneverket som står i de små rutorna på bilden till vänster nedanför som du ska rapportera in. Mätarställningen i exemplet är 68 m³

Högra vattenmätaren: Om du istället har en vattenmätare som ser ut som på bilden till höger så läser du av de vita siffrorna med svart bakgrund i räkneverket. Siffrorna med röd bakgrund är decimaler och ska inte anges. Mätarställningen i exemplet är 0 m³.

 

Registrera mätaravläsning via webben

Nu kan du enkelt även registrera din mätarställning via karlstad.se/vattenavlasning. För att logga in behöver du ditt kundnummer det hittar du på din faktura. När du är inloggad kan du även se hur din förbrukning sett ut bakåt i tiden.

Registrera mätarställning

Viktigt för att få rätt belopp på räkningen

En gång per år skickar vi ut ett avläsningskort till dig som kund där vi ber dig att göra en avläsning av vattenmätaren. Det gör vi för att vi ska få veta hur stor din faktiska årsförbrukning är. Det kan innebära en högre eller lägre avgift på följande räkning eftersom tidigare debiteringar gjorts efter den beräknade årsförbrukningen.

Man brukar beräkna att en ”normalvilla” förbrukar ungefär 150 m3 vatten per år alternativt 50 m3 per person och år. Om antalet personer i ditt hushåll ändras kommer vattenförbrukningen antingen att öka eller minska. För att slippa att bli överraskad när du får kostnaden efter årsavläsningen på grund av fel preliminär förbrukad mängd vatten är det en bra idé att kontakta VA-debiteringen så att vi kan ändra den preliminära förbrukningen.

Installera vattenmätare

Här kan du läsa mer om hur du installerar vattenmätare i din bostad.

Frågor?

Du är alltid välkommen att höra av dig till VA-debiteringen på e-post till vadebitering@karlstad.se eller telefon 054 – 540 68 80 om du har frågor om din mätaravläsning. Vi har telefontid kl 10.00 - 11.30.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den