Vatten och avlopp

Taxor och avgifter

Vattenavgiften du betalar används bland annat till att producera dricksvatten, att rena vattnet efter användningen och att se till att vattenledningarna är i bra skick. Här byter vi ut en gammal vattenledning.

Kommunens vatten och avloppstaxa är uppdelad i två delar, anslutningsavgifter och brukningsavgifter/årliga avgifter.

Det du betalar för vatten och avlopp motsvarar de kostnader kommunen har. VA-verksamheten finansieras nämligen med avgifter och inte med skatter. Hur stor taxan och avgifterna blir beslutas av kommunfullmäktige. Den nuvarande taxan gäller från 1 januari 2017.

Taxan består av två delar:

  • Anslutningsavgifter som tas ut när en fastighet ansluter sig till det kommunala VA-nätet (engångskostnad). Avgiften kan även tas ut vid om- och tillbyggnad.
  • Brukningsavgifter som beror på hur mycket vatten du använder och hur din fastighet är ansluten (årlig kostnad).

Frågor om din vattenräkning?

Har du frågor om din vattenräkning kan du kontakta VA-debiteringen på telefon 054-540 68 80 eller e-post vadebitering@karlstad.se. Vi har telefontid kl 10.00 - 11.30.

Frågor om din anslutning?

För frågor om din anslutning, kontakta Annmarie Öjstrand på telefon 054–540 68 07 eller e-post annmarie.ojstrand@karlstad.se.

Taxor och avgifter 2017, broschyr

Taxeföreskrifter 2017

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den