Vatten och avlopp

Taxor och avgifter

Byte av stor vattenledning
Vattenavgiften du betalar används bland annat till att producera dricksvatten, att rena vattnet efter användningen och att se till att vattenledningarna är i bra skick. Här byter vi ut en gammal vattenledning.

Kommunens vatten och avloppstaxa är uppdelad i två delar, anslutningsavgifter och brukningsavgifter/årliga avgifter.

Det du betalar för vatten och avlopp motsvarar de kostnader kommunen har. VA-verksamheten finansieras nämligen med avgifter och inte med skatter. Hur stor taxan och avgifterna blir beslutas av kommunfullmäktige. Den nuvarande taxan gäller från 1 januari 2020.

Taxan består av två delar:

Brukningsavgift som beror på hur mycket vatten du använder och hur din fastighet är ansluten (årlig kostnad).

Ett enbostadshus som förbrukar 150 kubikmeter per år och som är anslutet till vatten, avlopp och dagvatten kommer att under 2020 få en årsavgift på 6 999 kr inklusive moms.

Anslutningsavgift som tas ut när en fastighet ansluter sig till det kommunala VA-nätet (engångskostnad). Avgiften kan även tas ut vid om- och tillbyggnad.

Anslutningsavgiften för vatten, avlopp och dagvatten för ett enbostadshus med en tomtyta på 800 kvm är för 2020 på 199 021 kr inklusive moms.

Frågor om din vattenräkning?

Har du frågor om din vattenräkning kan du kontakta VA-debiteringen via kommunens Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00 eller e-post karlstadskommun@karlstad.se

Frågor om din anslutning?

För frågor om din anslutning, kontakta VA-avdelningen via kommunens Kontaktcenter på telefon 054–540 00 00 eller e-post karlstadskommun@karlstad.se.

Taxor och avgifter 2020, broschyr

Taxeföreskrifter 2020

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den