Vatten och avlopp

Anslutningsavgifter

För att få ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och/eller avloppsnätet måste du betala en anslutningsavgift. Avgiften är en engångsavgift som du även måste betala om du bygger ut så att antalet lägenheter eller bruttoarean (BTA) ökar.

För att få ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och/eller avloppsnätet måste du betala en anslutningsavgift. Detta är en avgift som kommunen tar ut efter att vi upprättat en förbindelsepunkt till din fastighet, det vill säga gjort det möjligt för dig att koppla på ledningarna från din tomt. Avgiften varierar bland annat beroende på tomtytans storlek. Avgiften är en engångsavgift som du även måste betala om du bygger ut så att antalet lägenheter eller bruttoarean (BTA) ökar. Avgifterna är inklusive moms och gäller från och med 1 januari 2020.

Prisexempel för enbostadshus med en tomtyta på 800 kvm som ansluter till:

Vatten, avlopp och dagvatten                            199 021 kr

Vatten och avlopp                                              173 618 kr

Avlopp                                                                121 787 kr

Vatten                                                                 92 483 kr   

Dagvatten (för fastighet som är ansluten till vatten och avlopp)      25 403 kr

Prisexempel för ett flerbostadshus med 15 lägenheter och en tomtyta på 800 kvm som ansluter till:

Vatten, avlopp och dagvatten                               444 021 kr

Prisexempel för en industrifastighet med en bruttoarea på 1 000 kvm och en tomtyta på 800 kvm som ansluter till:

Vatten, avlopp och dagvatten                               304 021 kr

Har du frågor om avgifterna eller vill du veta hur mycket det kostar att ansluta just din fastighet kan du kontakta VA-avdelningen på telefon 054-540 68 57 eller e-post olle.rosell@karlstad.se alternativt 054 – 540 68 07 eller e-post annmarie.ojstrand@karlstad.se. För övriga avgifter se ”Taxeföreskrifter 2020”

Mer information

Taxor och avgifter 2020, broschyr

Taxeföreskrifter 2020

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den