Vatten och avlopp

Anslutningsavgifter

För att få ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet måste du betala en anslutningsavgift. Avgiften är en engångsavgift som du även måste betala om du bygger ut så att antalet lägenheter eller bruttoarean (BTA) ökar.

För att få ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet måste du betala en anslutningsavgift. Detta är en avgift som kommunen tar ut efter att vi upprättat en förbindelsepunkt till din fastighet, det vill säga gjort det möjligt för dig att koppla på ledningarna från din tomt. Avgiften varierar bland annat beroende på tomtytans storlek. Avgiften är en engångsavgift som du även måste betala om du bygger ut så att antalet lägenheter eller bruttoarean (BTA) ökar. Avgifterna är inklusive moms och gäller från och med 1 januari 2020.

Prisexempel för anslutningavgifter

Här ger vi prisexempel på anslutningsavgifter. 

Prisexempel för enbostadshus med en tomtyta på 800 kvadratmeter som ansluter till:

  • Vatten, avlopp och dagvatten: 199021 kronor
  • Vatten och avlopp: 173618 kronor
  • Avlopp: 121787 kronor
  • Vatten: 92483 kronor   
  • Dagvatten (för fastighet som är ansluten till vatten och avlopp): 25403 kronor

Prisexempel för ett flerbostadshus med 15 lägenheter och en tomtyta på 800 kvadratmeter som ansluter till:

  • Vatten, avlopp och dagvatten: 444021 kronor

Prisexempel för en industrifastighet med en bruttoarea på 1 000 kvadratmeter och en tomtyta på 800 kvm som ansluter till:

  • Vatten, avlopp och dagvatten: 304021 kronor

Har du frågor om avgifter?

Har du frågor om avgifterna eller vill du veta hur mycket det kostar att ansluta just din fastighet kan du kontakta någon av VA-avdelningens abonnentingenjörer via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00 eller e-post kundarenden.va@karlstad.se

Taxa och taxeföreskrifter

Här hittar du taxa och taxeföreskrifter för 2020:

Taxor och avgifter 2020, broschyr

Taxeföreskrifter 2020

Uppdaterad den