Vatten och avlopp

Anslutningsavgifter

För att få ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet måste du betala en anslutningsavgift. Avgiften är en engångsavgift som du även måste betala om du bygger ut så att antalet lägenheter eller bruttoarean (BTA) ökar.

För att få ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet måste du betala en anslutningsavgift. Detta är en avgift som kommunen tar ut efter att vi upprättat en förbindelsepunkt till din fastighet, det vill säga gjort det möjligt för dig att koppla på ledningarna från din tomt. Avgiften varierar bland annat beroende på tomtytans storlek. Avgiften är en engångsavgift som du även måste betala om du bygger ut så att antalet lägenheter eller bruttoarean (BTA) ökar. Avgifterna är inklusive moms och gäller från och med 1 januari 2023.

Prisexempel för anslutningavgifter

Här ger vi prisexempel på anslutningsavgifter. 

Prisexempel för enbostadshus med en tomtyta på 800 kvadratmeter som ansluter till:

  • Vatten, avlopp och dagvatten: 224 719 kronor
  • Vatten och avlopp: 196 037 kronor
  • Avlopp: 137 513 kronor
  • Vatten: 104 424 kronor   
  • Dagvatten (för fastighet som är ansluten till vatten och avlopp): 28 682 kronor

Prisexempel för ett flerbostadshus med 15 lägenheter och en tomtyta på 800 kvadratmeter som ansluter till:

  • Vatten, avlopp och dagvatten: 501 341 kronor

Prisexempel för en industrifastighet med en bruttoarea på 1 000 kvadratmeter och en tomtyta på 800 kvm som ansluter till:

  • Vatten, avlopp och dagvatten: 343 271 kronor

Har du frågor om avgifter?

Har du frågor om avgifterna eller vill du veta hur mycket det kostar att ansluta just din fastighet kan du kontakta någon av VA-avdelningens abonnentingenjörer via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00 eller e-post kundarenden.va@karlstad.se

Taxa och taxeföreskrifter

Här hittar du taxa och taxeföreskrifter för 2023:

Taxor och avgifter 2023, broschyr

Taxeföreskrifter 2023

Uppdaterad den