Vatten och avlopp

Anslutningsavgifter

För att få ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet måste du betala en anslutningsavgift. Avgiften är en engångsavgift som du även måste betala om du bygger ut så att antalet lägenheter eller bruttoarean (BTA) ökar.

För att få ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet måste du betala en anslutningsavgift. Detta är en avgift som kommunen tar ut efter att vi upprättat en förbindelsepunkt till din fastighet, det vill säga gjort det möjligt för dig att koppla på ledningarna från din tomt. Avgiften varierar bland annat beroende på tomtytans storlek. Avgiften är en engångsavgift som du även måste betala om du bygger ut så att antalet lägenheter eller bruttoarean (BTA) ökar. Avgifterna är inklusive moms och gäller från och med 1 januari 2022.

Prisexempel för anslutningavgifter

Här ger vi prisexempel på anslutningsavgifter. 

Prisexempel för enbostadshus med en tomtyta på 800 kvadratmeter som ansluter till:

  • Vatten, avlopp och dagvatten: 205 594 kronor
  • Vatten och avlopp: 179 352 kronor
  • Avlopp: 125 809 kronor
  • Vatten: 95 537 kronor   
  • Dagvatten (för fastighet som är ansluten till vatten och avlopp): 26 242 kronor

Prisexempel för ett flerbostadshus med 15 lägenheter och en tomtyta på 800 kvadratmeter som ansluter till:

  • Vatten, avlopp och dagvatten: 458 679 kronor

Prisexempel för en industrifastighet med en bruttoarea på 1 000 kvadratmeter och en tomtyta på 800 kvm som ansluter till:

  • Vatten, avlopp och dagvatten: 314 059 kronor

Har du frågor om avgifter?

Har du frågor om avgifterna eller vill du veta hur mycket det kostar att ansluta just din fastighet kan du kontakta någon av VA-avdelningens abonnentingenjörer via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00 eller e-post kundarenden.va@karlstad.se

Taxa och taxeföreskrifter

Här hittar du taxa och taxeföreskrifter för 2022:

Taxor och avgifter 2022, broschyr

Taxeföreskrifter 2022

Uppdaterad den