Taxor och avgifter

Hushållsavfall och eget avlopp

Här hittar du handläggningsavgifter för ansökningar som berör hushållsavfall och eget avlopp. Nedan står kostnaderna för respektive ansökan. 

Avfall och producentansvar 

 • Anmälan om kompostering av matavfall eller förmultningsbart hushållsavfall: handläggningsavgift: 1152 kronor
 • Ansökan om Inrättande av torrtoalett/kompostering av latrin: handläggningsavgift: 1152 kronor
 • Ansökan om förlängt tömningsintervall av slamavskiljare: handläggningsavgift: 1152 kronor
 • Ansökan om egen tömning av slamavskiljare och spridning av slam på jordbruksfastighet: handläggningsavgift: 1152 kronor

Enskild avloppsanläggning 

 • Anordnande av en avloppsanläggning med ansluten vattentoalett: handläggningsavgift: 8 064 kronor 
 • Anordnande av en avloppsanläggning för enbart bad-, disk- och tvättvatten (BDT): handläggningsavgift 4608 kronor 
 • Inrättande av en sluten tank med ansluten vattentoalett: handläggningsavgift 3456 kronor 
 • Ändring av avloppsanläggning som kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning: handläggningsavgift 3456 kronor 
 • Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanläggning: handläggningsavgift 4608 kronor 
 • Anordnande av flera avloppsanläggningar med ansluten vattentoalett vid samma tillfälle på samma fastighet: handläggningsavgift 9216 kronor 
 • Anordnande av en gemensam tillståndspliktig avloppsanläggning för 6 till 10 personekvivalenter: handläggningsavgift 9216 kronor 
 • Anordnande av en gemensam tillståndspliktig avloppsanläggning för 11 till 50 personekvivalenter: handläggningsavgift 17280 kronor 
 • Anordnande av en gemensam tillståndspliktig avloppsanläggning för 51 till 200 personekvivalenter: handläggningsavgift 20736 kronor

Uppdaterad den