Vatten och avlopp

Hållbar vattenanvändning

En hand som håller upp en vattendroppe.
Fotograf: Mathilda Lindqvist

Vatten är en förutsättning för allt liv, världens viktigaste livsmedel och en av våra stora klimatutmaningar. Ändå tar vi det för givet. Genom att till exempel stänga av kranen under tandborstningen, fylla tvättmaskinen och ta en dusch istället för ett bad kan vi alla spara massor av vatten – vår allra viktigaste naturresurs. I Karlstad använder vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn. 

Vi har vi vant oss vid lyxen att ha rent, friskt dricksvatten direkt ur kranen. Varje dag. För att vi ska klara framtidens utmaningar behöver vi alla övergå till en mer hållbar vattenanvändning. De flesta Karlstadsbor som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp, får sitt vatten från Vänern. Där är det inte så stor risk att vattnet sinar. Däremot är kapaciteten i vattenverk och ledningar begränsad och kan i kombination med hög efterfrågan leda till brist på vatten. De mindre vattenverken är dock känsligare då de är beroende av grundvattentillgången. Läs mer om förutsättningarna i Karlstad här. 

Tips för att spara vatten

Det finns många enkla sätt att spara vatten på. Här nedan ger vi dig tips på hur du kan spara vatten och bli vattensmart. 

  • Låt inte vattnet rinna i onödan. Det rinner ungefär sex liter vatten per minut ur kranen. Ett hushåll på fyra personer som borstar tänderna två minuter, två gånger om dagen, kan spara nästan hundra liter vatten – bara genom att stänga av kranen under tandborstningen. Stäng av vattnet när du borstar tänderna, rakar dig eller tvålar in dig i duschen.
  • Vattnet från en droppande kran motsvarar 11 fyllda badkar på en månad. Det är vatten som droppar bort helt i onödan. Kolla din kran och byt packning om den läcker.
  • Att spola länge i kranen för att få kallt vatten drar många liter i onödan. Genom att ha en karaff i kylskåpet har du alltid tillgång till kallt, gott kranvatten.
  • Ta en dusch i stället för ett bad. Ett fyllt badkar rymmer ungefär 150 liter. En dusch på tre minuter drar bara 36 liter.
  • Diska snyggt. Tappa upp vattnet i balja eller diskho. (Och skölj inte under rinnande vatten.)
  • Växter gillar regn mer än dricksvatten. Samla regnvatten i en tunna och vattna med kanna, så sparar du på vattnet. Vattna tidig morgon, sen kväll eller på natten så att inte vattnet dunstar bort.
  • Skippa vattenspridaren. När du vattnar med vattenspridare är det en stor del av  vattnet som försvinner i luften. Använd en kanna eller en slang med duschmunstycke i stället. 
  • Fyll tvättmaskinen. En tvättmaskin drar ungefär 50 liter vatten vid en enda tvätt, oavsett om den är full eller halv. Genom att tvätta smart sparar du på vattnet.
  • När det är dags att tvätta bilen åk till en biltvätt som samlar upp, renar och återanvänder smutsigt vatten. Eller låt bilen stå, då behövs den oftast inte tvättas alls.

Fyll poolen när det är dåligt väder

Fyll poolen när det är dåligt väder. För att undvika att det går åt mycket vatten samtidigt ska du inte fylla poolen samtidigt som dina grannar gör det. När det är dags för att tömma poolen ska du helst göra det på din gräsmatta. Använd inte poolkemikalier dagarna före tömning. Läs mer om vad du ska tänka på när du fyller och tömmer poolen.

Uppdaterad den