Vatten och avlopp

Vattenmätare

Bild på en vattenmätare

För att vi ska veta hur mycket vatten varje hushåll förbrukar och kunna göra en korrekt debitering måste vattnet mätas. Karlstads kommun äger vattenmätaren, sätter upp, byter ut och kontrollerar den. Som fastighetsägare är du skyldig att upplåta plats för mätaren och ge kommunen tillträde till den vid behov. Vi håller på att byta till digitala vattenmätare, vilket innebär att du som fastighetsägare måste installera en vattenmätarkonsol.

Kontakta kontaktcenter för frågor om placering eller beställning

För frågor om placering eller beställning av vattenmätare ta kontakt med vattenmätarverkstaden via kommunens Kontaktcenter på telefon 054–540 00 00 eller e-post karlstadskommun@karlstad.se

Frågor och svar om vattenmätare

Uppdaterad den