Vatten och avlopp

Mätaravläsning av vattenmätare

Här kan du läsa om hur du gör för att läsa av din vattenmätare och rapporterar in mätarställningen, även kallat vattenavläsning. Mätarställningen är underlag för din vattenräkning och därför är det viktigt att du meddelar aktuell mätarställning till Karlstads kommun minst en gång per år.

Så läser du av din vattenmätare

Hur du läser av din vattenmätare beror lite på hur den ser ut. Här nedan ser du två bilder på olika vattenmätare och beskrivning av hur du läser av dem. Mätarens nummer, eller identifikation, finns på ringen runt räkneverket och är 262359 på den mekaniska mätaren (den översta bilden).

Mekanisk vattenmätare

På bilden nedanför är det en mekanisk mätare. I den vattenmätaren är det siffrorna i räkneverket som står i de små rutorna som du ska rapportera in. Mätarställningen i exemplet är 68 m³. 

Digital vattenmätare

På bilden nedan ser du en digital vattenmätare. Om du har en sådan typ av vattenmätare så läser du av siffrorna före punkten som står under volym. De inledande nollorna samt decimalerna ska inte tas med. Mätarställningen i exemplet är 0 m³.

Registrera mätaravläsning via webben

Du kan enkelt registrera din mätarställning via Mina sidor vatten och avlopp på webben. För att logga in behöver du ditt kundnummer och det hittar du på din faktura eller på ditt självavläsningskort. På Mina sidor vatten och avlopp kan du bland annat registrera din vattenmätarställning, se din förbrukningshistorik och hämta autogiroblankett.

Här hittar du och loggar in på Mina sidor vatten och avlopp. 

Avläsningskort skickas ut en gång per år

En gång per år skickar vi ut ett avläsningskort till dig som kund där vi ber dig att göra en avläsning av vattenmätaren. Det gör vi för att vi ska få veta hur stor din faktiska årsförbrukning är. Det kan innebära en högre eller lägre avgift på följande räkning eftersom tidigare debiteringar gjorts efter den beräknade årsförbrukningen.

Man brukar beräkna att en normalvilla förbrukar ungefär 150 m3 vatten per år alternativt 50 m3 per person och år. Om antalet personer i ditt hushåll ändras kommer vattenförbrukningen antingen att öka eller minska. För att slippa att bli överraskad när du får kostnaden efter årsavläsningen på grund av fel preliminär förbrukad mängd vatten är det en bra idé att kontakta VA-debiteringen så att vi kan ändra den preliminära förbrukningen.

Misstänker du att vattenmätaren visar fel?

Om du misstänker att din vattenmätare visar fel och behöver kontrolleras kan du begära en undersökning. Innan du begär en undersökning av vattenmätaren är det viktigt att du pratat med VA-avdelningen via kommunens Kontaktcenter på telefon 054 - 540 00 00 eller e-post karlstadskommun@karlstad.se för att kontrollera att eventuellt mätfel inte beror på exempelvis läckage.

Om vattenmätaren godkänns efter undersökningen står du som fastighetsägare för kostnaden. Om vattenmätaren inte godkänns efter undersökningen betalar kommunen för undersökningen. 

Här kan du anmäla begäran om undersökning av vattenmätare via e-tjänst.

Visste du att ett vattenläckage kan kosta dig flera tusen kronor per år?

Ett läckage på din vatteninstallation kan kosta dig en hel del under ett år. Kontrollera därför att dina ledningar inte läcker. Titta på det lilla kugghjulet i vattenmätaren. Är alla kranar stängda ska kugghjulet stå still. Om kugghjulet inte står still kan det betyda att det finns en läcka. Läckande kranar och rinnande toaletter som bara droppar då och då kan över tid orsaka en stor kostnad.

Ett läckage med en diameter 8,7 mm kan kosta upp till 610 000 kronor och ett läckage med en diameter på 0,9 mm kan kosta upp till 6100 kronor per år. 

Vad kostar ett läckage.pdf

Installera vattenmätare

Läs mer om hur du installerar vattenmätare i din bostad.

Här kan du göra en anmälan om installation av vattenmätare via e-tjänst.

Frågor?

Du är alltid välkommen att höra av dig till VA-debiteringen via kommunens Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00 eller e-post karlstadskommun@karlstad.se om du har frågor om din mätaravläsning. 

Uppdaterad den